489476565619005

 

 

Werkwijze BrainMirror

De werkwijze van BrainMirror bestaat uit een combinatie van neurofeedback, mindfulness en talentcoaching. De kern is dat je leert luisteren naar je eigen signalen. De trainingen van BrainMirror zijn gericht op verandering van binnenuit. Mensen zijn hun eigen deskundigen. Je leert luisteren naar je eigen ervaringen en leert van de biologische feedback die je zelf genereert. Door te luisteren naar jezelf en je weer te verbinden met je eigen kracht kun je je belemmerende overtuigingen en gewoontepatronen doorbreken. Wat is er mooier dan je zonder stress door het leven te gaan, vrijheid ervaren, oude trauma’s te helen, weer focus te vinden, je droom waarmaken en je verbonden te voelen met anderen. BrainMirror gebruikt verschillende methoden om jou hierin te begeleiden: breintraining, mindfulness en talentcoaching.

G

“I define neuroplasticity as that property of the brain that allows it to change its structure and its function and that in response to the actions we commit ourselves to, in response to sensing and perceiving the world and even fantastically to thinking and imagining”.
dr. Noman Doidge —”The Brain that Changes Itself”

Breintraining

Tijdens de breintraining werk je aan je persoonlijke ontwikkeling op de door jou gekozen thema’s. De trainer faciliteert jouw ontwikkelingsproces. Breintraining is gebaseerd op het principe dat je leert van de feedback die je zelf genereert. Met behulp van techniek leer je als het ware luisteren naar jezelf. Je kijkt als het ware in de spiegel. Hierdoor kun je je van binnenuit veranderen in de richting van je eigen verlangen. In tegenstelling tot wat we altijd gedacht hebben, blijken onze hersenen in staat tot zelfvernieuwing. Echte wezenlijke zelfvernieuwing. Jij bent zelf degene die hier richting aan kunt geven. Door te ontspannen en het brein te trainen ben je in staat het maximale uit jezelf halen. Op die manier kun je anders leren omgaan met stress, belemmerende overtuigingen en negatieve patronen.

In de breintraining maken we gebruik van het vermogen van je brein om zichzelf te veranderen. Dat principe noemen we neuroplasticiteit. De hersenen hebben het vermogen om nieuwe verbindingen tussen neuronen(hersencellen) aan te maken. Hierdoor kan het brein zich reorganiseren. Dit vermogen stelt ons in staat om definitief oude patronen los te laten en je te ontwikkelen in de richting die jij wilt. De training zorgt ervoor dat gebaande paden worden losgelaten en nieuwe paden worden verkend. Zo kun je op een speelse manier afstand doen van je belemmerende overtuigingen en ingesleten patronen. Wat je leert tijdens de training wordt automatisch je nieuwe, natuurlijke manier van handelen.

Tijdens de training wordt jouw zelfregulerend vermogen hersteld. Al doende helpen we je om je potentieel maximaal te ontplooien. Het helpt je in balans te komen en optimaal te functioneren. Je krijgt daardoor helderheid over waar jouw kracht ligt, waar jij blij van wordt en wat jij te bieden hebt. Zo begeleiden we je om nieuwe paden in je hersenen aan te spreken, wat resulteert in nieuw gedrag en ontplooiing van het in jou aanwezige potentieel.

 

“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle”.
– Albert Einstein –

Mindfulness

Mindfulness betekent volgens de grondlegger Jon Kabat Zinn: bewust gewaar zijn van de ervaring van moment tot moment zonder oordeel zodat je je bewust kunt zijn van je huidige ervaring.
Mindfulness is een beproefde en zeer succesvolle methode om je balans weer te vinden en beperkende overtuigingen en hinderlijke gevoelens te doorbreken. Het is een erkende methode voor stressreductie, emotionele balans, vermindering van depressie en angst en het hanteren van pijn en ziekte. Door het beoefenen van mindfulness ga je beter in je vel zitten en leren we minder reactief te zijn. We worden ons bewuster van onze emoties en gedachten in plaats van ons erdoor te laten meesleuren. Mindfulness leert ons om te gaan met wat we op onze weg tegenkomen, of dat nu plezierig, onplezierig of neutraal is. Er komt dan als vanzelf ook weer ruimte om te genieten. Mindfulness helpt je bij het omgaan met stress, spanningen, prestatiedruk, gevoelens van onrust of onveiligheid en leert je stap voor stap voorbij je mentale afweer te kijken en afscheid te nemen van gewoonten en ingesleten patronen die je blik op de werkelijkheid en op wie je bent vertroebelen.

Mindfulness gaat uit van de gedachte dat je je eigen leermeester bent. Je leert luisteren naar jezelf en de signalen van je lichaam. Door het beoefenen van mindfulness voel je je steeds vrijer in de keuzes die je wilt maken. Mindfulness leert je ook hoe je jezelf kunt zijn en contact kunnen maken met je innerlijke energiebron, ook als je het even moeilijk hebt. Hierdoor leer je obstakels om te zetten in kansen en mogelijkheden. Door aandachtig te luisteren naar je eigen gevoel leer je ook beter naar anderen te luisteren en respectvoller met anderen om te gaan, waardoor er meer betrokkenheid ontstaat en je meer in contact staat met anderen in je omgeving. Je zult je beter kunnen concentreren, waardoor je met meer aandacht kunt werken en meer plezier in het leren krijgt. Ook zal je minder snel afgeleid worden door storende gebeurtenissen, spannende situaties en moeilijke sociale interacties.

 

 

Talentcoaching

Oriëntatie op je talent is een van de meest ingrijpende zaken in je leven. Of nu je proces van werkzoekend naar werk, van werk naar werk of van ziek naar werk loopt, de vragen gaan steeds over wie je bent, wat je te bieden hebt, wat je doelen zijn en hoe je die doelen bereikt.

Traditioneel worden deze vragen benaderd vanuit een economisch resultaat. Deze van ‘buitenaf’ benadering levert echter veel stress op. Het is een benadering die gekenmerkt wordt door veel extrinsieke motivatie. Door eerst te onderzoeken wat je intrinsieke motivatie is, maak je contact met je eigen drijfveren en energiebronnen. Op die manier leer je van binnenuit je eigen missie te verwoorden en doelen te stellen. Jouw talent zoekt zo zijn eigen weg. Het is dus in eerste instantie een zoektocht naar jezelf, je talent en je natuurlijke energie. Als je vandaaruit je energie laat stromen, vindt je je eigen droombaan.

In het traject staan drie vragen centraal:

  • Wat is je eigen waarde?
  • Wat is je toegevoegde waarde?
  • Wat is je economische waarde?

Tijdens het coachingsproces leer je allereerst door je frustraties en teleurstellingen heen te kijken naar wie je echt bent. Je leert de patronen in jezelf die je belemmeren helder in beeld te krijgen en leert hoe je daar mee om kunt gaan. Uiteindelijk leer je je persoonlijke missie te formuleren.

Als je nog een extra stap wilt kunnen vanuit je missie bouwen aan je eigen persoonlijke businessplan. Je leert te ondernemen met je talenten en je leert hoe je die missie omzet tot concreet resultaat. Een resultaat dan van binnenuit tot stand is gekomen.

“Dankzij de training heb ik weer de goede, sterke eigenschappen van mijzelf terug kunnen vinden. Ik ben een nieuwe weg ingeslagen en voel me een zelfverzekerd persoon met meer energie.”

Lees de hele review van Tineke hier

Wil je weten wat breintraining voor jou kan doen?