489476565619005

Door het beoefenen van Mindfulness vinden er veranderingen in je brein plaatst die een gunstig effect hebben op centra in je brein die betrokken zijn bij stress, angst, empathie, compassie, geheugen en zelfbewustzijn. Diverse wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat die veranderingen al plaats vinden tijdens een standaard training van 8 weken. Belangrijk daarbij dat thuis geoefend word.

Het brein heeft een unieke eigenschap die we neuroplasticiteit noemen. Het is dankzij die eigenschap dat er nieuwe verbindingen (neurale paden) ontstaat en oude verdwijnen. Het brein is in staat tot wezenlijke zelfvernieuwing. Meditatie zorgt ervoor dat juist die verbindingen worden ontwikkeld die zorgen voor rust, compassie en zelfinzicht.

Het gaat daarbij vooral om de prefrontale voorhoofdskwab. Het deel van je hersenen dat het laatst in de evolutie tot ontwikkeling kwam en dat zich bevind boven en achter je wenkbrauwen. Het is niet vreemd dat in oosterse tradities die plek het derde oog wordt genoemd. Als dat deel van je brein ontwikkeld is, heb je meer zelfinzicht en word je minder reactief. Dat is het eerste wat door mindfulness in het brein verandert.

Maar ook in oudere structuren van het brein verandert veel. De amygdala (een oude kern in je limbische systeem) die als een soort alarmmelder fungeert bij angst en stress, wordt onder invloed van meditatie geleidelijk kleiner. Je zult daardoor minder angst en stress ervaren. Je hippocampus (ook een oud deel van je limbische systeem) wordt daarentegen groter. De hypocampus is betrokken bij het afbouwen van stress en heeft een functie ten aanzien van het geheugen.

Mindfulness is dus een methode om jezelf van binnenuit te veranderen. Dat wil zeggen dat er geen bemoeienis nodig is van buitenaf door bijvoorbeeld een coach of therapeut. Je kunt het zelf. Dat is dan ook de essentie van wat er in mindfulness gebeurt. Jijzelf bent in charge. Je kijkt naar je eigen ervaring en verandert door de aandacht waarmee je naar je eigen ervaring kijkt. Dat is alles. Iedereen kan het. Begeleiding is nodig om je te aan te sporen, en je te helpen om valkuilen te herkennen. Het gevolg van die verandering is dat je gelukkiger wordt, meer rust ervart en met compassie kijkt naar zowel jezelf als anderen.

Wil je meer weten over mindfulness zie onze trajecten. Wil ervaren wat Mindfulness voor je doet? Kom dan naar een van de kennismakingsworskhops.