489476565619005

Sinds enkele jaren weten we dat het brein bestaat uit verschillende netwerken die verantwoordelijk zijn voor het uitoefenen van bepaalde taken. Vroeger dachten we dat het bepaalde taakgebieden waren, tegenwoordig denken we in taaknetwerken. Er is een netwerk voor taal, een netwerk voor rekenen, een netwerk voor het uitvoeren van motorische taken, etc. Dat zijn allemaal actiegerichte netwerken. Als die aan staan kun je zeggen dat je brein in de doe-modus staat. Daarnaast is een “default mode netwerk”(DMN). Dit is een netwerk dat actief is als we ‘niets’ doen. Je zou in goed Nederlands kunnen zeggen: je rustbrein. Dit netwerk is cruciaal bij het verwerken van informatie, integratie van wat je geleerd hebt en introspectie van jouw rol en positie ten aanzien van de taken die je uitvoert. Het is dus niet zo —zoals de meeste mensen denken— dat als we niets doen ons brein ook niets doet. Integendeel. Het brein is die rust toestand aan het leren, zich aan het klaar maken voor de volgende belasting en dit netwerk speelt een belangrijke rol bij zelfreflectie. Je zou kunnen zeggen dat je brein dan in de zijn-modus staat. Het speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van je persoonlijkheid.

Wat gebeurt er als we dat default mode netwerk, ons rustbrein onvoldoende activeren? Wat er dan gebeurt is dat we niets meer leren, we kunnen dat wat we doen niet meer integreren in het geheel van ons leven en we raken uiteindelijk de grip op onszelf kwijt. Het resulteert in alleen maar rennen en doen, zonder dat we ons afvragen of het zin heeft. In bedreigende  en stressvolle situaties heeft dergelijk gedrag zin. Onze biologie zorgt er dan voor dat we door kunnen gaan om ons veilig te stellen en effectief om te gaan met bedreigingen. Echter als het gaat om een zinvolle bijdrage te leveren aan de wereld, is het zaak niet alsmaar door te blijven rennen. Toch doen we dat massaal. We blijven steeds maar doorgaan met het uitvoeren van taken. Het is inmiddels de nieuwe cultuur geworden in veel bedrijven. Volgens het CBS/TNO heeft 1 op de 7 mensen te maken met een burn-out. Een veelvoud daarvan —waarbij het niet zover gaat— lijdt onder voortdurende stress. Steeds vaker zie je dat zelfs jonge mensen, die biologisch gezien sneller kunnen herstellen, gebukt gaan onder stressklachten.

We zijn een van de belangrijkste functies van ons brein vergeten: rust, integreren van wat we doen, leren van wat we doen en zelfreflectie. Succesvolle mensen houden van nature rekening met hun biologie. Zij zijn juist wel in staat tot zelfreflectie en het integreren hun ervaringen en zijn bewust van hun persoonlijkheid. Net zoals hen, kunnen we leren om succesvol te zijn. Hoe? Door te leren het default mode netwerk te activeren. Dat kan door het brein te trainen en door het veranderen van je lifestyle. Het is een van de eerste stappen in het balans-traject en een van de eerste doelen bij het beoefenen van mindfulness. Het goede nieuws is: iedereen kan het leren.

Belangstelling? Vraag een proeftraining aan.