489476565619005

 

 

kosten & vergoedingen

Mijn uitgangspunt is dat persoonlijke ontwikkeling voor iedereen binnen handbereik moet zijn. Binnen de gezondheidszorg zijn er veel drempels, wachtlijsten en financiële voorwaarden. BrainMirror is onafhankelijk en bij elk traject bepalen we samen naar draagkracht het tarief. We gaan daarbij wel uit van bepaalde standaardtarieven die we naar boven of onder bijstellen naar gelang je draagkracht.

Standaard tarieven

  • Proeftraining: € 60,-* (indien op verwijzing gratis)
  • Assessment: € 180,-*
  • Breinbalanstest: € 90,-*
  • Sessie: € 90,-*(Bij meer dan 6 sessies 10% korting)
  • Mindfulness-training individueel: € 750,-*
  • Mindfulness-training groep ism Flowing Mountains en Maisha: € 330,-

* Prijzen zijn ex BTW

Vergoedingen

Er zijn verschillende mogelijkheden om een tegemoetkoming in de kosten te ontvangen. Het is de bedoeling dat je dat zelf onderzoekt en regelt.

Ziektekostenverzekering

Sinds 2015 geven sommige verzekeraars een vergoeding voor mindfulness in een aanvullend pakket. Ook in andere gevallen wordt er soms een vergoeding verstrekt. Dit hangt af van je zorgverzekering. Voorwaarden daarbij is dat de Mindfulnesstraining (MBSR of MBCT) moet gegeven worden door mindfulnesstrainers die VMBN lid categorie 1 zijn. Eric van den Berg is bij de VMBN geregistreerd als een Categorie 1 Trainer. Vergoedingen zijn dus mogelijk. Raadpleeg altijd eerst uw zorgverzekeraar voor aanvullende voorwaarden en of de beroepsvereniging erkend wordt.
Op www.zorgwijzer.nl staat een overzicht van zorgverzekeraars die een (deel van) mindfulnesstraining vergoeden.

Belasting

Als je de kosten voor je traject zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Dit geldt voor zowel particulieren, werkgevers en zelfstandig ondernemers. Je kunt dan 30% tot 50% terug krijgen van de belastingdienst bij de aangifte van inkomstenbelasting. Het doel van het traject moet dan wel gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. Voor werkgevers geldt dat loopbaan coaching onder gerichte vrijstellingen valt. De kosten zijn aftrekbaar als zakelijke uitgave. Ondernemers en zzp’ers kunnen de kosten als ondernemerskosten meenemen.

Tip
Bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar, met uitzondering van reiskosten. Let er op dat de nota’s daadwerkelijk zijn betaald in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan. Alleen dan zijn de kosten aftrekbaar. Wel geldt er een drempel van €250,-. Het is dus belangrijk de nota in één belastingjaar te betalen, anders wordt er tweemaal rekening gehouden met deze drempel. Neem voor meer informatie contact op met de belastingdienst.

Werkgever

Veel van de trajecten bij BrainMirror worden vergoed door de werkgever. Meestal werken we dan met een offerte en een vaste afspraak voor een geheel traject. Werkgevers reserveren vaak een opleidingsbudget per medewerker en in sommige CAO’s is dat zelfs verplicht. Ook je werkgever heeft er belang bij dat je via een persoonlijk afgestemd traject snel en duurzamer hersteld. Informeer bij je werkgever naar mogelijkheden voor vergoeding van de sessies bij werk gerelateerde vragen.

Via Arbodienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van stress, burn-out en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts, je leidinggevende of personeelszaken.

Uitkering

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.