489476565619005

 

 

Icon BrainMirror Groen.png

Kom weer beter in je vel

Bij BrainMirror kun je met tal van problemen terecht. Met behulp van neurofeedback en mindfulness brengen we balans in je brein en herstellen de eenheid van lichaam en geest. Daardoor activeren we het natuurlijke, zelfherstellende vermogen van je brein. Het bijzondere is dat praten over je probleem niet de essentie van de behandeling is. We werken niet cognitief (via het denken), maar intuïtief en via de onbewuste lagen van je geest. Neurofeedback kan ook worden gebruikt als alternatief voor medicatie. 

VOLWASSENEN

De oorzaak van klachten bij volwassenen is vaak complex. Het kan te maken hebben met onverwerkte ervaringen, te zware belasting, belemmerende overtuigingen of problemen met het verwerken van informatie. Deze klachten ontstaan gaandeweg je leven. Je denkt ermee te kunnen leven totdat je merkt dat je klachten erger worden en een ongewenste invloed uitoefenen op het dagelijks leven.

Waar BrainMirror je mee kan helpen: 

 • Stress en burn-out,
 • Emotionele problemen: depressie, angststoornissen, prikkelbaarheid (boosheid),
 • Piekeren en in het hoofd zitten
 • Slapeloosheid en vermoeidheid,
 • Samenwerkingsproblemen en isolement
 • Trauma’s (PTSS),
 • ADD/ADHD en andere concentratieproblemen,
 • NAH en postcommotionele klachten,
 • Prestatieverbetering,
 • Talentontwikkeling en een helder beeld op je missie.

KINDEREN

De combinatie van neurofeedback en mindfulness is een geschikte methode voor kinderen. Je hoeft niet te praten en de training gaat spelenderwijs. Ik benader het kind altijd positief en ga uit van het lerend vermogen van het kinderbrein. Er is geen diagnose nodig voor de behandeling.

Waar BrainMirror je mee kan helpen: 

 • Emotionele problemen en emotieregulatie
 • problemen met informatieverwerking
 • ADD/ADHD en concentratieproblemen,
 • ASS, autisme spectrum stoornissen
 • Leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie en NLD.
BrainMirror zakelijk

WERKGEVERS

Stress en mentale problemen komen in organisaties vaker voor dan je lief is. Vroeg of laat heb je er als leidinggevende of werkgever ook mee te maken. De directe gevolgen zijn: verlies van arbeidsproductiviteit, een lager bedrijfsresultaat en oplopend ziekteverzuim. Maar er is meer. SStress en mentale problemen bij een medewerker hebben hun weerslag op het hele team en mogelijk ook op je eigen balans als leidinggevende. Je moet een waardevolle medewerker missen, vervanging regelen en soms zorgen voor een optimaal re-integratietraject. Dan is het tijd om hulp in te schakelen. Vaak zie je al een tijd dat iemand niet goed functioneert, maar je weet niet goed wat je moet doen. Je bent niet bij machte om daar verandering in te brengen. Je weet niet goed hoe je iemand weer kunt motiveren. BrainMirror biedt een helpende hand. We vinden samen een passend traject.

Waar BrainMirror je mee kan helpen: 

 • Stress en burn-out,
 • Samenwerkingsproblemen,
 • Talentvraagstukken,
 • Motivatieproblemen,
 • Passendheid in een organisatie,
 • Prestatiebevordering
 • Duurzame inzetbaarheid