489476565619005

 

 

JOUW COACH

ERIC VAN DEN BERG

Als trainer en coach ondersteun ik jouw bewustwordingsproces en help ik jouw zelfregulerend vermogen te herstellen. Ik help je om een nieuw perspectief op je leven te vinden, weer balans in je leven te vinden, je te bevrijden van stress en je te ontdoen van de sporen van het verleden, belemmerende overtuigingen en gewoontepatronen. Je leert weer te functioneren vanuit eigen kracht, vanuit flow om te gaan met uitdagingen, met nieuwsgierigheid en overgave te leven en je eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Als coach en trainer heb ik meer dan tien jaar ervaring. Ik bied je een integrale aanpak. Daarbij maak ik gebruik van neurofeedback en mindfulness. In mijn werk combineer ik moderne wetenschappelijke (neuroscience) inzichten met oude meditatietechnieken. Op die manier kunnen we diepere bewustzijnslagen raken. De essentie van mijn benadering is ‘verandering van binnenuit’. Jij bent immers je eigen leermeester, allen door je eigen zelfregulerend vermogen te herstellen, kun je jezelf genezen.

Ik werk veel vanuit mijn eigen ervaring en mijn persoonlijke pad van ontwikkeling. Je kunt daarom bij mij rekenen op een luisterend oor, empathisch begrip, een tikkeltje humor en een benadering vanuit het hart.

Mijn passie

Ik help mensen weer in contact te komen met hun persoonlijke drijfveren en verlangen en van daaruit andere keuzes te maken. Het raakt mij als mensen zich niet goed kunnen ontplooien of als organisaties in hun ontwikkelingen stagneren.

Mijn talent

Ik denk vanuit mogelijkheden en kansen. Ik kan je helpen af te dalen in je eigen geest om vandaaruit een nieuw perspectief op je leven te vinden. Ik weet in elk mens het positieve naar boven te halen, blokkades te benoemen en mensen te bewegen om vanuit hun eigen kracht te veranderen.

Mijn visie

De visie van BrainMirror is dat mensen leren van binnenuit. Je bent je eigen leermeester. Je bent je eigen deskundige. Daarvoor is het nodig te luisteren naar je eigen ervaringen en te leren van de feedback die jezelf genereert. Door je kijken naar je eigen ervaring en je weer te verbinden met je eigen kracht kun je je belemmerende overtuigingen en gewoonte patronen doorbreken en ben je instaat om vanuit je missie te leven. Dit doen we vanuit een integraal mensbeeld, wetenschappelijke kennis, eeuwen oude ervaring, persoonlijke aandacht, veiligheid, vertrouwen.

Mijn missie

BrainMirror ondersteunt jouw bewustwordingsproces en herstelt jouw zelfregulerend vermogen. BrainMirror helpt je om een nieuw perspectief op je leven te vinden door weer je balans te vinden, je te bevrijden van stress en je te ontdoen van de sporen van het verleden, belemmerende overtuigingen en gewoontepatronen. BrainMirror biedt je de gelegenheid te functioneren vanuit eigen kracht, vanuit flow om te gaan met uitdagingen, met nieuwsgierigheid en overgave te leven en je eigen verantwoordelijkheid te nemen.

“Hoe harder ik met wilskracht probeer dingen te veranderen, hoe minder dat lukt. De training heeft mij geholpen om weer voorbij mijn angsten te kijken”

Lees de hele review van Els hier

Wil je weten of breintraining ook voor jou werkt?