489476565619005

Emotionele integratie

"Het Geheim van je Brein"
BrainMirror emotionele integratie

“Een gedachte is ongevaarlijk totdat we er geloof aan hechten. Het zijn niet onze gedachtes maar het geloof dat we aan ze hechten, wat lijden veroorzaakt. Geloof niet alles wat je denkt”

Byron Katie

Emotionele integratie en traumaverwerking

Wellicht herken je dat je soms overtrokken reageert of juist ondermaats reageert. In het eerste geval heb je moeite om je emoties te beteugelen en gaan ze met je op de loop. Wanneer je ondermaats reageert, voel je wel dat er binnenin je wat borrelt, maar ben je niet in staat om iets te zeggen. In beide gevallen reageer je niet passend op de situatie. Vaak tot verbazing van anderen.

Trauma’s

De oorzaak van trauma’s zijn vaak niet goed verwerkte ervaringen uit je verleden. Deze zijn destijds opgeslagen in het onderbewuste deel van je brein. Je huidige reacties kunnen getriggerd worden vanuit verdrongen pijnlijke ervaringen uit het verleden. Deze kunnen ook invloed hebben op je normen en waarden: je schuldig voelen, oordelen over bepaalde emoties (bijvoorbeeld: je mag niet boos zijn. Of: je mag niet ergens van genieten), machtsposities, etc. spelen daarbij een rol. Je voelt je hierdoor niet vrij.

 

Emotionele integratie kan pittig zijn omdat je de oude verborgen pijn, die je keurig voor jezelf hebt verborgen, onder ogen zult moeten zijn. Je kunt er niet langer omheen. Door deze pijn op een goede manier aan te gaan kun je júist die oude pijn integreren en kan de emotionele last van het trauma worden afgenomen. Er dient zich dan een nieuwe werkelijkheid aan met een gevoel van meer vrijheid en met liefdevollere relaties.

Reflectievragen

Heb je de indruk dat je ‘geleid’ wordt of bepaal jezelf wat gebeurt?

In hoeverre bepaalt het verleden nu nog jouw leven?

Wat geef je vanuit een onderliggende behoefte om iets terug te krijgen?

Op welke vlakken heb je voeding of bescherming nodig?

Hoe zou je pro-actief kunnen zijn waar je weet dat je reactief bent?

Hoe vaak leef je op andermans energie?

Hoe voel je je werkelijk diep van binnen?

Hoe leef je je kwetsbaarheid?